İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları olarak politikamız, başarılı çalışanlarımız ile en kaliteli hizmeti değerli müşterilerimize sunmaktır. En iyi hizmeti sunabilmek için temel rekabet avantajı olan insan kaynaklarının öğrenme ve gelişimini sağlayarak işveren markasına değer katmayı amaçlamaktadır.

Bunun yanı sıra şirket ile çalışanlar arasındaki güven ve işbirliğine dayalı bir bağ, verimliliği yüksek çalışanların oluşturduğu uyumlu bir iş ortamı, tüm çalışanlara her durumda adil davranılmasının sağlanmasıdır.

  • Sosyal etkinliklerle aidiyet, birlik ve beraberlik sağlama,
  • Sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılama,
  • Kalite ve verimliliği arttırma,
  • Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması,
  • Şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirketlerine bağlılıklarını ön planda tutmak ve geliştirmek,


Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak, temel politikamızdır.

Kişisel Bilgileriniz

İletişim Numaraları

Öğrenim Durumu

İş Hayatınız

(En son çalıştığınız işyerinden başlayarak yazınız)

Çalışmak İstediğinzi Bölüm

İş Hakkında

Sağlık Durumunuz